Verkoopprocedure Vechtvoorde

Op maandag 8 juni 2020 14:00 uur start de verkoop van het project Vechtvoorde. Vechtvoorde omvat een exclusieve mix van appartementen, penthouses, villa’s en geschakelde pakhuizen gelegen aan het water.

Wilt u weten hoe de verkoop van de woningen precies in zijn werk gaat? En bent u benieuwd naar de verwachte start bouw? In 10 eenvoudige stappen leggen we u alles uit over de verdere procedure van Vechtvoorde.

1

Pre-sale

Voorafgaand aan start verkoop worden additionele ontwerpdocumenten zoals indicatieve optieplattegronden, prijslijsten op de website geplaatst. Uiteraard krijgt u van ons een update als deze stukken op de website beschikbaar zijn. De digitale verkoopbrochure is momenteel al in te zien. Zie https://vechtvoorde.nl/downloads

2

Start verkoop / inschrijving

De inschrijftermijn loopt vanaf 8 juni 14:00 en eindigt op dinsdag 23 juni om 14.00 uur. Inschrijven kan alleen online door tijdig, op het digitale inschrijfformulier uw voorkeur voor één of meerdere bouwnummers aan te geven

3

Toewijzen woning

De bouwnummers worden toegewezen op basis van de voorkeuren zoals u deze op het inschrijfformulier heeft aangegeven.

4

Een optie op een woning of reservekandidaat

Heeft u een woning toegewezen gekregen, dan krijgt u hiervan uiterlijk 26 juni bericht en nodigen wij u uit voor een eerste gesprek met de makelaar, het zogeheten optiegesprek.

5

Optiegesprek

De eerste afspraak is het optiegesprek, dit heeft u met de verkopende makelaar en deze zullen plaatsvinden vanaf 6 juli. Tijdens dit eerste gesprek nemen we het project en de woning met u door, bekijken de indicatieve optiemogelijkheden voor de woning en nemen u mee in de planning en de te nemen stappen in het verkoopproces.

Tijdens het optiegesprek krijgt u de verkoopmap aangeboden, hierin vindt u onder andere de contractstukken die onderdeel uitmaken van uw koop- en aannemings-overeenkomst voor de aankoop van uw nieuwbouwwoning. Controleer deze stukken goed. Deze stukken vervangen de tot dan toe geleverde stukken, welke daarmee komen te vervallen. De indicatieve opties vormen geen onderdeel van de contractstukken.

6

Tekenen koop- en aannemingsovereenkomst

Heeft u besloten de woning te kopen, dan plannen wij met u een tekenafspraak! Tijdens deze afspraak bespreekt de makelaar de koop- en aannemingsovereenkomst, incl. uw eventuele wens voor een kelder (indien optioneel voor dat bouwnummer). Tenslotte vragen wij u beide contractstukken te ondertekenen. U ontvangt deze stukken getekend retour via de makelaar.

7

Financiering

Bij het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst kunt u een voorbehoud opnemen voor het verkrijgen van financiering. De termijn die hiervoor staat is twee maanden. U ontvangt te zijner tijd een brief omtrent het rondmaken van de financiering van uw woning. Wij adviseren u wel voorafgaand aan de inschrijving een financiële check te laten doen. U kunt hiervoor terecht bij uw eigen financieel adviseur of gebruik maken van de diensten van het hypotheek adviesteam “de rode loper” van de ABN AMRO via vechtvoorde.nl/financiele-voorbereiding.

8

Kopersgesprek aannemer

De kopersbegeleider van de aannemer Bouwmaatschappij Ufkes Apeldoorn bv. helpt u vanaf de aankoop tot en met de oplevering van uw nieuwe woning. Eén contactpersoon die samen met u de opties, afwerkmogelijkheden en uw persoonlijke wensen inventariseert en begeleidt. In de ‘handleiding koperskeuze’ in de te ontvangen verkoopmap wordt dit proces ook uitgebreid toegelicht.

9

Opschortende voorwaarden vervuld en naar de notaris

Zodra alle opschortende voorwaarden uit de overeenkomst zijn vervuld, kunt u naar de notaris. Daar vindt de daadwerkelijk eigendomsoverdracht plaats van de grond, daarna kan de bouw starten.

10

Start bouw

De start van de bouw willen we graag met alle kopers vieren in de vorm van een (digitale) manifestatie. Een ideale gelegenheid om uw toekomstige buren te leren kennen! U krijgt dan ook een indicatie van de oplevering van uw woning, deze wordt tijdens de bouwperiode steeds nauwkeuriger. Tijdens de bouw krijgt u ook te maken met de betalingen van bouwtermijnen.